Korduma Kippuvad Küsimused


Mis on contract.ee eesmärk?

Contract.ee eesmärk on luua lihtne ja kiire võimalus töölepingu koostamiseks. Enam ei pea sa sobivat lepingupõhja guugeldama, piisab vaid meie lehel vajalike väljade täitmisest ning süsteem genereerib sulle valmis lepingu.

Kas koostatavad lepingud on kooskõlas kehtivate seadustega?

Jah, on küll. Contract.ee lehel genereeritavaid lepinguid luues on meie juristid arvesse võtnud koostamise hetkel kehtivaid õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

Kuidas te töötlete isikuandmeid?

Isikuandmeid kasutatakse vaid lepingu genereerimiseks. Genereeritud lepingut hoitakse serveris mõistlik aeg juhuks kui õnnestunud ostu sooritamise järel on tekkinud probleem lepingu kättesaamisega.

Kas minu andmed salvestatakse?

Ei! Sinu sisestatud andmed kantakse automaatselt genereeruvale lepingu failile ning lepingu fail säilib vaid niikaua kuni oleme veendunud, et oled selle kätte saanud.

Kas lepingute valik on lõplik?

Ei, kaugel sellest. Oleme avanud vaid töölepingu ja müügilepingu rakendused, kuid meie juristid töötavad juba ka järgmiste lepingute ettevalmistamisega. Kui sul on järgmiste lepinguvormide osas ettepanekuid, siis anna meile palun tagasisidevormi kaudu teada ning võtame selle arvesse.

Lepinguvorm on liiga üldsõnaline - kas spetsiifilisemat ka saab?

Oleme võtnud eesmärgiks hoida pakutavad lepingud võimalikult lihtsad ning mitte koormata neid liigse müraga. Lepingud on koostatud selliselt, et need vastavad õigusaktides toodud minimaalsetele nõuetele ning enamlevinud tavapraktikale. Keerukamate lepingute või eriliste tingimuste puhul soovitame kasutada juriidilist nõustamist. Tegelikult on meil töös aga ka teatud valdkonna spetsiifilisemad lepingud. Kui sul on konkreetsete valdkondade osas soove või ettepanekuid, siis anna meile sellest tagasisidevormi kaudu teada.