Sales Contract


Müüja
Eraisiku korral isiku nimi, juriidilise isiku korral ettevõtte nimi.
Täidetakse vaid siis kui müüjaks on juriidiline isik
Ostja
Eraisiku korral isiku nimi, juriidilise isiku korral ettevõtte nimi.
Täidetakse vaid siis kui ostjaks on juriidiline isik
Müüdav kaup
Sisesta kaupa iseloomustavad olulised märksõnad (nt värvus, suurus, eritunnused). Kuvatakse lepingus kujul: /.../ mille täpsemad tunnused on järgmised: ____. /.../
Garantii tingimused
Kui puudub või 0, siis garantii tingimust lepingule ei lisata
Mis ühikutes garantiiperioodi eelmisel väljal määrati.
Tasumine
Summa eurodes
Kui müüjaks eraisik, siis valida "Käibemaks ei kuulu kohaldamisele".
IBAN formaadis
Üleandmine
Näiteks müüja asukohas, aadressil ...
Contract.ee eesmärk on luua lihtne ja kiire võimalus müügilepingu koostamiseks. Lepingus on sätestatud müügilepingu minimaalsed tingimused ning seda saab kasutada kõige lihtsamate ostu-müügi tehingute reguleerimiseks. Lepinguga reguleerimata küsimustes tuleb lähtuda võlaõigusseadusest ja muudest õigusaktidest.
Contract.ee ega selle loojad ei vastuta lepingu kasutamise tagajärgede eest, kuivõrd ei oma müügilepingu kasutamise üle kontrolli. Keerukamate müügilepingute sõlmimiseks või eriliste ostu-müügi tehingu tingimuste korral (tarbijale müük, järelmaksuga müük, ostueesõigusega müük jne) soovitame kasutada juriidilist nõustamist.