Üldtingimused


Contract.ee eesmärk on luua lihtne ja kiire võimalus lepingute koostamiseks. Lepingutes on sätestatud minimaalsed tingimused. Lepinguga reguleerimata küsimustes tuleb lähtuda seadusest ja muudest õigusaktidest.

Contract.ee ega selle loojad ei vastuta lepingu kasutamise tagajärgede eest, kuivõrd ei oma nende kasutamise üle kontrolli. Keerukamate lepingute sõlmimiseks või eriliste tingimuste korral soovitame kasutada juriidilist nõustamist.