Employment Contract


Tööleping kiiresti ja mitmes keeles kõigest 5€ eest.
Lepingu saad alla laadida PDF formaadis kohe pärast ostu sooritamist. Enne ostu sooritamist on võimalik vaadata eelvaadet.
Tööandja
Töötaja
Tingimused
Märkida lühidalt töö sisu. Näiteks: kaupade müümine klientidele ja leti ümbruse korrashoid.
Summa eurodes. Palgapäeva ning kas tasu makstakse sularahas või ülekandega, peab tööandja jäädvustataval viisil teatavaks tegema.
Täidetakse vaid siis kui on osaline tööaeg.
 
Kui kuupäev puudub, siis koostatakse tähtajatu tööleping. Tähtaeg võib olla maksimaalselt 5 aastat. Kui leping on tähtajaline, siis peab tööandja jäädvustataval viisil teatama millisel TLS § 9 tuleneval alusel see tähtajaline on.
Contract.ee eesmärk on luua lihtne ja kiire võimalus töölepingu koostamiseks. Lepingus on sätestatud töölepingu minimaalsed tingimused ning seda saab kasutada kõige lihtsamate töösuhete reguleerimiseks. Lepinguga reguleerimata küsimustes tuleb lähtuda töölepingu seadusest ja muudest õigusaktidest.
Contract.ee ega selle loojad ei vastuta lepingu kasutamise tagajärgede eest, kuivõrd ei oma töölepingu kasutamise üle kontrolli. Keerukamate töölepingute sõlmimiseks või eriliste töösuhte tingimuste korral (ärisaladuse hoidmine, osaline tööaeg, summeeritud tööajaga töötamine, pikem puhkus, eriline tasustamisskeem jne) soovitame kasutada juriidilist nõustamist.