Müügileping

Näidis
Müüja

Eraisiku korral isiku nimi, juriidilise isiku korral ettevõtte nimi.

Täidetakse vaid siis kui müüjaks on juriidiline isik

Ostja

Eraisiku korral isiku nimi, juriidilise isiku korral ettevõtte nimi.

Täidetakse vaid siis kui ostjaks on juriidiline isik

Müüdav kaup

Sisesta kaupa iseloomustavad olulised märksõnad (nt värvus, suurus, eritunnused). Kuvatakse lepingus kujul: /.../ mille täpsemad tunnused on järgmised: ____. /.../

Garantii tingimused

Kui puudub või 0, siis garantii tingimust lepingule ei lisata

Mis ühikutes garantiiperioodi eelmisel våljal määrati.

Tasumine

Summa eurodes

Kui müüjaks eraisik, siis valida "Käibemaks ei kuulu kohaldamisele".

IBAN formaadis

Üleandmine

Näiteks müüja asukohas, aadressil ...


Contract.ee eesmärk on luua lihtne ja kiire võimalus müügilepingu koostamiseks. Lepingus on sätestatud müügilepingu minimaalsed tingimused ning seda saab kasutada kõige lihtsamate ostu-müügi tehingute reguleerimiseks. Lepinguga reguleerimata küsimustes tuleb lähtuda võlaõigusseadusest ja muudest õigusaktidest.
Contract.ee ega selle loojad ei vastuta lepingu kasutamise tagajärgede eest, kuivõrd ei oma müügilepingu kasutamise üle kontrolli. Keerukamate müügilepingute sõlmimiseks või eriliste ostu-müügi tehingu tingimuste korral (tarbijale müük, järelmaksuga müük, ostueesõigusega müük jne) soovitame kasutada juriidilist nõustamist.